48 607 674 929        kontakt@butikfinansowy24.pl

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte w ofercie Butik Finansowy 24

Opublikowane przez pokrzywinski w dniu

Rynek spółek niepublicznych jest nieznanym większości inwestorów segmentem rynku kapitałowego. Tu nie ma bieżącej wyceny spółek, jak na giełdzie. Potencjał tego rynku, trudny do oszacowania, wykorzystują fundusze aktywów niepublicznych, osiągające niejednokrotnie krociowe zyski.

Fundusze aktywów niepublicznych (ang. private equity) są popularne na rynkach rozwiniętych. W latach 90-tych zaczęły powstawać również w naszym kraju i z każdym rokiem przybywa ich.

Na Zachodzie inwestycje na rynku niepublicznym odgrywają znaczącą rolę. Pozwalają na transfer kapitału do podmiotów nie notowanych na giełdach, a inwestorom na korzystanie z potencjału rynku niepublicznego. Fundusze private equity są pośrednikami pomiędzy inwestorami, a podmiotami potrzebującymi kapitału. Inwestując w tego rodzaju fundusze inwestor uzyskuje dostęp do inwestycji niedostępnych dla uczestników rynku giełdowego.Określane są one mianem inwestycji alternatywnych – ich wyniki nie są skorelowane w wynikami inwestycji w akcje na giełdach papierów wartościowych.

Źródło: www.bankier.pl
Kategorie: Inwestycje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się!
close slider