Dodatkowe środki w programie Mieszkanie Dla Młodych w 2017r.

Rząd 13 czerwca 2017 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Celem nowelizacji jest umożliwienie przeznaczenia wszystkich środków określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi na wypłaty finansowego wsparcia. Obecnie stosowany mechanizm wstrzymywania przyjmowania Read more about Dodatkowe środki w programie Mieszkanie Dla Młodych w 2017r.[…]

Skontaktuj się!