48 607 674 929        kontakt@butikfinansowy24.pl

Dodatkowe środki w programie Mieszkanie Dla Młodych w 2017r.

Opublikowane przez pokrzywinski w dniu

Rząd 13 czerwca 2017 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Celem nowelizacji jest umożliwienie przeznaczenia wszystkich środków określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi na wypłaty finansowego wsparcia. Obecnie stosowany mechanizm wstrzymywania przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w sytuacji osiągnięcia przez kwotę wynikającą ze złożonych wniosków poziomu 95 proc. limitu, powoduje niewykorzystywanie limitu w całości, mimo ciągłego dużego zainteresowania potencjalnych beneficjentów. Przyczyną niepełnego wykorzystania limitu są indywidualne decyzje części wnioskodawców, którzy np. wycofali złożone wnioski lub nie zdecydowali się na zawarcie umowy kredytu.

Nowelizacja przewiduje ogłaszanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, kiedy kwota wynikająca ze złożonych wniosków dla 2017 i 2018 r. osiągnie poziom 100 proc. limitu. Od następnego dnia, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, banki wstrzymają przyjmowanie wniosków.

Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia 2017 r., co oznacza ogłoszenie informacji o wznowieniu przyjmowania wniosków z terminem wypłaty wsparcia w 2017 roku  8 sierpnia br. i wznowienie przyjmowania wniosków przez banki od dnia następnego.

Szacuje się, że zmienione przepisy umożliwią pomoc w zakupie pierwszego mieszkania lub domu ok. 4 tys. gospodarstwom domowym.

Przypomnijmy, że aktualne limity ceny 1m2 dla woj. opolskiego przedstawiają się następująco:

Rynek Pierwotny Wynek Wtórny
Opole  4 403,85 zł   3 603,15 zł 
gminy sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń
Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa
 3 985,85 zł   3 261,15 zł 
województwo opolskie (z pominięciem wskazanych powyżej)  3 567,85 zł   2 919,15 zł

Aby sprawdzić możliwość uzyskania dofinansowania skontaktuj się z Ekspertem –> KONTAKT

Źródło: www.mib.gov.pl

Kategorie: Kredyty

Skontaktuj się!
close slider