Fundusze Inwestycyjne Zamknięte w ofercie Butik Finansowy 24

Rynek spółek niepublicznych jest nieznanym większości inwestorów segmentem rynku kapitałowego. Tu nie ma bieżącej wyceny spółek, jak na giełdzie. Potencjał tego rynku, trudny do oszacowania, wykorzystują fundusze aktywów niepublicznych, osiągające niejednokrotnie krociowe zyski. Fundusze aktywów niepublicznych (ang. private equity) są popularne na rynkach rozwiniętych. W latach 90-tych zaczęły powstawać również w naszym kraju i z Read more about Fundusze Inwestycyjne Zamknięte w ofercie Butik Finansowy 24[…]

Skontaktuj się!